Wycena nieruchomości

Dokonujemy wyceny nieruchomości w zakresie:

  • nieruchomości gruntowe zabudowane (budynkami mieszkalnymi, usługowymi)
  • nieruchomości lokalowe (mieszkalne i usługowe)
  • nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe itp.)
  • ograniczone prawo rzeczowe (służebność gruntowa, służebność przesyłu itp.)
  • szacowanie wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (tzw. mienie zabużańskie)
  • maszyny i urządzenia przemysłowe
  • inne opracowania wg wymagań klienta